Zápis do ZŠ na školní rok 2018 – 2019

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45, 1. patro.

18. dubna 2018: 14.00 – 15.00
19. dubna 2018: 10.00 – 12.30

Naše škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení a autismu, případně s kombinovaným postižením.

Formuláře pro zápis do 1. třídy si mohou rodiče vyzvednout od 3. dubna 2018 v budově školy u vedoucí učitelky MŠ Jany Kučerové nebo N. Kadlecové – zást. řed. školy (vchod Macháčkova 45).

Přineste s sebou:

  • Rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, svůj občanský průkaz
  • Doklad o trvalém bydlišti
  • Doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
  • Vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete dřív)

V případě žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Kontakty:
Tel.: 377 931 648, 725 548 210, 777 354 733
Ředitelka školy: Mgr. Milena Peteříková
Zást. řed. školy: Mgr. Naděžda Kadlecová 777 183 936