Zápis do MŠ na školní rok 2018 - 2019

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45 (přízemí).

2. a 3. května 2018, 12.00 - 14.00.

Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout do konce dubna 2018 denně 8.00 - 10.00 a 12.30 - 15.00 v mateřské škole.

K zápisu přineste:

  • Svůj občanský průkaz
  • Rodný list dítěte
  • Zdravotní průkaz dítěte
  • Doklad o trvalém bydlišti
  • Doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny
  • Vyplněné formuláře (žádost o přijetí)

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Kontakty:
Ředitelka školy: Mgr. Milena Peteříková
Tel.: 377 931 648, mobil: 725 548 210

Vedoucí uč. předšk. vzdělávání: Jana Kučerová
Mobil: 777 354 733