Speciálně pedagogické centrum

Součástí Základní  školy a Odborné školy ve Zbůchu je Speciálně pedagogické centrum.

Zajišťuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem, žákům a studentům s tělesným postižením,  více vadami, opožděným psychomotorickým vývojem, autismem, jejich rodičům a pedagogům na území celého Plzeňského kraje.

Navštivte naše stránky...