Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci základní školy praktické a speciální v době před a po vyučování. Hlavní náplní jsou pracovní a výtvarné činnosti, dále pak činnosti hudební, tělesné, relaxační aj. Také si zde děti zábavnou formou opakují školní učivo. V družině je k dispozici počítač, kde děti hrají různé hry. Pokud je pěkné počasí, tráví odpoledne na školní zahradě.

Školní družina pracuje podle výchovně vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si spolu“.

Družina je pro školáky otevřená od 7:15 do 15:00 hodin.