Základní škola speciální

Zaměření školy

Základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního a tělesného postižení a s PAS (autismus), případně kombinací postižení.

Adresa školy

Macháčkova 905/45, Plzeň - Skvrňany 318 00

Plnění povinné školní docházky

Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkým mentálním postižením. Základní škola speciální je rozdělena na první stupeň - od 1. do 6. ročníku a druhý stupeň od 7. do 10. ročníku.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Dokážeme to společně. Povinná školní docházka trvá 9 let, ale protože základní škola speciální je desetiletá, žák dosáhne základů vzdělání až po deseti letech školní docházky.

Přípravný stupeň základní školy speciální - před nástupem do základní školy speciální může dítě navštěvovat přípravný stupeň základní školy speciální, který trvá až tři roky. Přípravný stupeň základní školy speciální je školské zařízení.

Přijímání do školy

Do školy jsou přijímáni žáci se speciálně vzdělávacími potřebami - s poruchou autistického spektra, mentální, tělesným nebo kombinovaným postižením. Žáci jsou do školy přijímáni podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

Další vzdělávání

Po ukončení povinné školní docházky mají žáci možnost pokračovat ve vzdělávání v Praktické škole dvouleté nebo v dvouletém oboru Zahradnická výroba.