Základní škola

Zaměření školy

Základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního a tělesného postižení a s PAS (autismus), případně kombinací postižení.

Adresa školy

Macháčkova 905/45, Plzeň - Skvrňany 318 00

Plnění povinné školní docházky

Povinnou školní docházku plní žáci v základní škole nebo v základní škole speciální.

Základní škola vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením nebo kombinací mentálního a tělesného postižení. Základní škola má devět ročníků, je rozdělena na první stupeň - od 1. do 5. ročníku a druhý stupeň od 6. do 9. ročníku.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Dokážu to. Po absolvování všech 9 ti ročníků žáci získávají základní vzdělání.

Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkým mentálním postižením. Základní škola speciální je rozdělena na první stupeň - od 1. do 6. ročníku a druhý stupeň od 7. do 10. ročníku.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Dokážeme to společně. Povinná školní docházka trvá 9 let, ale protože základní škola speciální je desetiletá, žák dosáhne základů vzdělání až po deseti letech školní docházky.

Přípravný stupeň základní školy speciální - před nástupem do základní školy speciální může dítě navštěvovat přípravný stupeň základní školy speciální, který trvá až tři roky. Přípravný stupeň základní školy speciální je školské zařízení a docházka do tohoto typu školy není povinná.

Přijímání do školy

Do školy jsou přijímáni žáci se speciálně vzdělávacími potřebami - s poruchou autistického spektra, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Žáci jsou do školy přijímáni podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

Další vzdělávání

Po ukončení povinné školní docházky mají žáci možnost pokračovat ve vzdělávání v Praktické škole dvouleté nebo v dvouletém oboru Zahradnická výroba.