Výhradní licence škola neposkytuje a ani jí nebyly poskytnuty