Sazebník

Za 1 hodinu práce úředníka (vyhledávání, kopírování a vypracování odpovědi) 50,- Kč
Za 1 hodinu práce úředníka spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací. 100,-Kč
Za sepsání žádosti 20,-Kč
Za kopírování formát A4 1 ks 2,-Kč