Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž subjekt rozhoduje

Školský zákon 561/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím