Místo a způsob kde lze podat žádost či stížnost, předložit podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Místem, kde lze lze podat žádost či stížnost, předložit podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je ředitelství Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 na adrese tamtéž. Žádost, stížnost, podnět či požádání lze podat pouze písemně a za podanou se považuje dnem, kdy ji subjekt obdržel.