Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí

Místem, kde lze podat odvolání je ředitelství Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 na adrese tamtéž. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.