Místo a způsob jak získat potřebné informace

Žádost o poskytnutí informací se podává ústně nebo písemně nebo prostřednictvím komunikačního zařízení: na ředitelství Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 na adrese:

Macháčkova 905/45, Plzeň 318 00

Tel.č.: 377 931 648