Vyhlášení ředitelského volna - 26. a 27. 2. 2024

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, na pondělí 26. února 2024 a úterý 27. února 2024 ředitelské volno. Ředitelské volno se týká provozu odborné školy a základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude dne 26. 2. 2024 a 27. 2. 2024 v provozu školní výdejna a školní družina. Toto ředitelské volno přímo navazuje na jarní prázdniny. 

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna jsou organizační a provozní důvody při zajištění výuky a chodu školy. 

Pro žáky, jejichž rodiče by v souvislosti s tímto ředitelským volnem měli komplikovanou situaci v zaměstnání, bude zajištěn ve škole dozor v rozsahu běžné doby vyučování. 

Tento požadavek prosím nahlaste ředitelce školy do pátku 19. ledna 2024.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vánoční prázdniny 2023/2024

Vážení rodiče,

vánoční prázdniny začínají 23. prosince 2023 a končí 2. ledna 2024. Vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Informace ke stávce ve školách

Zaměstnanci OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 nesouhlasí se snižováním finančních prostředků do rozpočtu škol. I přes tento nesouhlas zůstane provoz školy dne 27. 11. 2023 bez omezení.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy