Plošné testování - listopad 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci a vzhledem k doporučení KHS bude naše škola dne 1. 11. 2021 a 8. 11. 2021 plošně testovat neočkované žáky ZŠ a SŠ na nemoc Covid-19.
Organizace testování bude probíhat ve stejném režimu jako v září. Testovat se nemusí ti, kteří mají plné očkování, a ti, kteří jsou ve lhůtě 180 dnů po prodělané nákaze.
Ten, kdo nepřijde do školy v pondělí, bude testován následující den.
Věřím, že pochopíte nutnost tohoto opatření a vše proběhne bez větších komplikací.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

od středy 27. října do pátku 29. října 2021 budou probíhat podzimní prázdniny. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu 27. října od 8 do 13 hodin.

V současné chvíli předpokládáme, že výuka všech ročníků OŠ i ZŠ bude po skončení podzimních prázdnin probíhat bez zásadních omezení.

MŠMT zvažuje 1. 11. 2021 povinné testování žáků na nemoc Covid-19. Případné informace o organizaci tohoto opatření zveřejníme ihned po jeho vyhlášení na webových stránkách školy.

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prožití podzimních prázdnin.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno.

Ředitelské volno se týká provozu odborné školy a základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude dne 27. 9. 2021 v provozu školní výdejna a školní družina.

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna jsou organizační důvody spojené se zajištěním provozu školy.

V Plzni dne 6. 9. 2021

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Provoz školy od 1. září 2021

Vážení rodiče,

dne 1. 9. 2021 v 8.00 zahájíme na naší škole školní rok 2021/2022.

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce bude provedeno plošné preventivní testování dětí a žáků naší školy (netýká se dětí mateřské školy), a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Testování bude probíhat 1., 6. a 9. září od 7:45 hod. 

Testování bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. 

Rodiče si otestují své děti sami a vyčkají na výsledek testu před budovou školy. Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy je omezen na nezbytně nutnou dobu.

Testování se netýká žáků, kteří doloží potvrzení o provedeném testu na odběrovém místě, žáků, kteří doloží prodělání nemoci Covid 19 v uplynulých 180 dnech, a žáků, kteří mají ukončené očkování a od druhé dávky uplynulo 14 dnů.

Žákům, kteří nepodstoupí toto povinné testování, bude vstup do školy umožněn, ale musí mít po celou dobu vyučování ochranu dýchacích cest. U žáků do 15 let se jedná o ochrannou roušku, u žáků nad 15 let je nutný respirátor řady FFP2. Žákům, kteří z různých důvodů zakrytí úst netolerují a nebudou testováni s negativním výsledkem, nebude vstup do školy umožněn.

Žáci, kteří přijíždějí ze zahraničí, jsou povinni dodržet všechna nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Další postup a režim provozu škol stanoví Ministerstvo zdravotnictví po 10. 9. 2021.

Vyučování 1. 9. 2021 končí v 9.00 hod. Provoz ranní i odpolední družiny, odběr obědů pro ZŠ (dle objednávek a přihlášek) bude zahájen 2. 9. 2021.

Od 2. 9. 2021 bude již běžný režim školy a vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

 

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

 

Nařízení Ministerstva zdravotnictví pro osoby, které přijíždějí ze zahraničí:

  • země s nízkým a středním rizikem nákazy - před vstupem (PCR 72 hod, Ag 48 hod) nebo nejpozději do 5 dnů po vstupu PCR/Ag test, samoizolace není nutná
  • země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy - negativní test před vstupem (PCR 72 hod, Ag 48 hod) a PCR test po příjezdu (nejdříve 5., nejpozději 14. den po příjezdu), samoizolace do doby výsledku testu
  • země s extrémním rizikem nákazy - negativní PCR test před vstupem2 PCR testy po příjezdu (1. do 24 hodin po vstupu a 2. mezi 10. a 14. dnem), samoizolace

Provoz školy v době letních prázdnin

V době letních prázdnin, tj. 1. 7. - 31. 8. 2021 bude provoz školy zajišťován v pondělí 7:00 - 15:00 hodin a v dalších dnech (út-pá) v 8:00 - 13:00 hodin. Na telefonním čísle 725 548 210 je sekretariát k zastižení každý pracovní den v době 7:00 - 15:00 hodin.

 

Mateřská škola je v provozu v termínu 1. 7. - 31. 7. 2021 od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy