Prevence nemocnosti

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a jiném vzdělávání má škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání. Jde nejen o obecná pravidla zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Vzhledem ke stále horší situaci a k ochraně nejen dětí, ale i svých zaměstnanců a jejich rodin prosím dodržujte důsledně následující zásady a opatření.

Rodič má povinnost přivádět dítě do školy pouze zcela zdravé, nejevící známky nachlazení, infekčních nemocí. Dítě s vážným nachlazením či jinou infekční chorobu nemůže do školy docházet.

Mějte toto, prosím, na paměti a raději dopředu zamezte řešení této situace na místě.

Rodič po předání dítěte vyčká, až zkontrolujeme jeho zdravotní stav a teprve potom odchází. Po celou dobu pobytu dítěte ve škole prosím, aby byl rodič (zákonný zástupce dítěte, žáka) na telefonu pro případ náhlého onemocnění dítěte tak, aby mohl být neprodleně informován o zdravotním stavu svého dítěte a následně bezodkladně vyřešit odchod dítěte domů.

Děkuji za respektování těchto opatření.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Prevence kyberšikany

Vážení rodiče,

v rámci prevence v tématu kyberprostoru s žáky probíráme, jak je vhodné reagovat, pokud jim někdo na internetu ubližuje (či se chová nevhodně). Jednou z funkčních možností je, si daného uživatele zablokovat. Proto bychom rádi připomněli konkrétní možnosti, jak uživatele zablokovat:

Zablokovaní v Messengeru je možno provést v sekci Chaty -> Soukromí a bezpečnost -> Blokované účty -> v pravém horním rohu ikonka profilu se znamínkem plus -> do nabídky vepsat jméno.

Zablokování ve WhatsApp: V pravém horním rohu jsou tři tečky -> Nastavení -> Soukromí -> Zablokované kontakty -> v pravém horním rohu ikonka profilu se znamínkem plus -> do nabídky vepsat jméno.

Zablokování na Instagramu: Vpravo dole je ikonka profilu -> v pravém horním roku jsou tři vodorovné čárky -> Nastavení a soukromí -> Blokování -> v pravém horním rohu je znamínko plus -> do nabídky vepsat jméno.

Zablokování na TikToku: v profilu problémového uživatele je vpravo nahoře šipka -> po rozkliknutí se objeví široká nabídka funkcí -> Blokovat je v dolním řádku.

Odblokování uživatele je možné realizovat stejnou cestou.

Kromě toho bychom ještě rádi připomněli minimální věkovou hranici, kterou mají aplikace v podmínkách registrace. Při registraci a užívání v nižším věku by děti měly mít svolení rodiče/zákonného zástupce.

Facebook – 13 let

Messenger – 13 let

WhatsApp – 16 let

Instagram – 13 let

TikTok – 13 let

Chtěli bychom Vás poprosit, důrazně toto připomeňte Vašim dětem a společně si nimi projděte nastavení jejich sociálních sítí.

Je možné, že díky tomuto nastavení se předejde některým konfliktům, které vznikají v kyberprostoru.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna - 29. září 2023

Vážení rodiče,

informaci o vyhlášen ředitelského volna dne 29. září 2023 naleznete zde.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Organizace prvního týdne školního roku 2023/24

Vážení rodiče,

provoz naší školy bude v prvním týdnu školního roku následující:

Mateřská škola:

  • Od 4. 9. 2023 standardní provoz v čase 7:00 – 16:00 hodin

Základní škola:

  • pondělí 4. 9. 2023: 8:15 – 9:00 hodin; školní družina není v provozu
  • 5. a 6. 9. 2023: 1. – 4. třída končí vyučování ve 11:50 hodin
                           5. – 10. třída končí vyučování ve 12:45 hodin
  • od čtvrtka 7. 9. 2023 probíhá vyučování dle rozvrhu

 Střední škola:

  • pondělí 4. 9. 2023: 8:15 – 9:00 hodin
  • od 5. 9. 2023 probíhá vyučování dle rozvrhu

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Ukončení školního roku a prázdninový provoz školy

Vážení rodiče,

dne 30. 6. 2023 končí vyučování rozdáním vysvědčení v 9:00 hodin. Školní družina bude v provozu 9:00 - 16:00 hodin.

Vyučování začíná dne 4. 9. 2023. Tento den nebude v provozu školní družina. Mateřská škola bude fungovat v obvyklém režimu.

 

V období letních prázdnin, tj. 1. 7. - 31. 8. 2023, bude v provozu sekretariát školy:

PO 8:00 - 14:00 hodin
ÚT - PÁ 8:00 - 13:00 hodin

Telefonní číslo 725 548 210 bude dostupné každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy