Zápis žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021

Dne 21. a 22. dubna 2020 proběhne zápis žáků do 1. třídy základní školy.

21. dubna od 10.00 do 12.30 hodin
22. dubna od 14.00 do 15.00 hodin

Zápis se bude konat v budově školy, Macháčkova 45, 1. patro.

Více informací zde.

Odborná škola - přijímací řízení 2020

Přihlášku k přijímacímu řízení musí uchazeč doručit nejpozději do 1. března 2020.

Více informací zde.

 

Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji

Naše škola byla zapojena do projektu Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji!
Informace ke stažení zde.

Vánoční jarmark - 19. 12. 2019

Pozvánka ke stažení zde

Pozvánka na setkání Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel školy a OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

 

Vás srdečně zvou na

 

Setkání Spolku,

které se koná 21. listopadu 2019 v 15 hodin v zasedací místnosti SPC, Macháčkova 43

 

Na programu letošního setkání bude kromě zpráv o činnosti a hospodaření Spolku také velmi důležitá volba výboru Spolku, jehož funkční období letošním rokem končí. Z toho důvodu věříme v hojný počet účastníků. Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Milena Peteříková, ředitelka školy