Prázdninový provoz školy

V období letních prázdnin, tj. 1. 7. - 31. 8. 2022 bude v provozu sekretariát školy:

PO 7:00 - 14:00 hodin
ÚT - PÁ 8:00 - 13:00 hodin

Telefonní číslo 725 548 210 bude dostupné každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy pro rok 2022/23 - výsledky zápisu

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

2

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

5

je přijat/a

6

je přijat/a

7

je přijat/a

8

je přijat/a

9

je přijat/a

10

je přijat/a

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 25. 5. 2022

Provoz školy 30. června 2022

Vážení rodiče,

dne 30. 6. 2022 končí vyučování rozdáním vysvědčení v 9:00 hodin. Školní družina bude v provozu 9:00 - 15:00 hodin.

Děkuji.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

 

Dne 6. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2022/2023

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

8

je přijat/a

9

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá.

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

2

je přijat/a

5

je přijat/a

6

je přijat/a

7

je přijat/a

10

je přijat/a

11

je přijat/a

12

je přijat/a

13

je přijat/a

14

není přijat/a

15

je přijat/a

17

je přijat/a

18

je přijat/a

19

je přijat/a

20

je přijat/a

21

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

  

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne: 28. 4. 2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/23 - výsledky přijímacího řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 37, § 46, § 164 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1 je přijat/a
2 je přijat/a
3 je přijat/a
4 je přijat/a
5 je přijat/a
6 je přijat/a
7 je přijat/a
8 je přijat/a
9 je přijat/a
10 je přijat/a

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Uchazeči/uchazečce pod přiděleným identifikačním číslem

11 se povoluje odklad povinné školní docházky
12 se povoluje odklad povinné školní docházky
13 se povoluje odklad povinné školní docházky
14 se povoluje odklad povinné školní docházky
15 se povoluje odklad povinné školní docházky

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne: 20. 4. 2022