Provoz školy v době letních prázdnin

V době letních prázdnin, tj. 1. 7. - 31. 8. 2021 bude provoz školy zajišťován v pondělí 7:00 - 15:00 hodin a v dalších dnech (út-pá) v 8:00 - 13:00 hodin. Na telefonním čísle 725 548 210 je sekretariát k zastižení každý pracovní den v době 7:00 - 15:00 hodin.

 

Mateřská škola je v provozu v termínu 1. 7. - 31. 7. 2021 od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy - výsledky přijímacího řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

2

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

5

je přijat/a

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Změny v testování od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,
v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021  mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. V praxi  to tedy znamená, že po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole 180 dní od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.
 
Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy
 
Aktualizace:
Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 byla také upraveno, že kromě prodloužení doby po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů je upravena pro potřeby povinného testování zaměstnanců, žáků a studentů výjimka týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: 
1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu  uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Volná pracovní pozice - základní škola

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přijme od 1. září 2021 odborně kvalifikovaného učitele/učitelku základní školy.
Požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Kontakt Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648, 725 548 210, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

5

je přijat/a

6

je přijat/a

7

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá.

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

8

je přijat/a

9

je přijat/a

10

je přijat/a

11

je přijat/a

12

je přijat/a

13

je přijat/a

14

je přijat/a

15

je přijat/a

18

není přijat/a

19

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

16

není přijat/a

17

není přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 41-52-E/02 Zahradnická výroba.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy