Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na střední školu - obor Praktická škola dvouletá

Ředitelka Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru středního vzdělávání 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá.

Počet přijímaných uchazečů: 5

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení: zde

Podmínky přijetí jsou pro 1. i 2. kolo shodné, viz Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025 a www.prihlaskynastredni.cz.

Pro více informací kontaktujte vedoucí učitelku střední školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402.

 

 Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 – výsledky přijímacího řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 37, § 46, § 164 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

2

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

5

je přijat/a

6

je přijat/a

7

je přijat/a

8

je přijat/a

9

je přijat/a

10

je přijat/a

11

je přijat/a

12

je přijat/a

13

je přijat/a

14

je přijat/a

15

je přijat/a

17

je přijat/a

30

je přijat/a

 

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

 

Uchazeči/uchazečce pod přiděleným identifikačním číslem

18

se povoluje odklad školní docházky

19

se povoluje odklad školní docházky

20

se povoluje odklad školní docházky

21

se povoluje odklad školní docházky

22

se povoluje odklad školní docházky

23

se povoluje odklad školní docházky

24

se povoluje odklad školní docházky

25

se povoluje odklad školní docházky

26

se povoluje odklad školní docházky

27

se povoluje odklad školní docházky

28

se povoluje odklad školní docházky

29

se povoluje odklad školní docházky

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno 26. 4. 2024

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/25

Informace o přijímacím řízením na střední školu naleznete v sekci Odborná škola -> Přijímací řízení nebo pod odkazem zde.

Vyhlášení ředitelského volna - 26. a 27. 2. 2024

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, na pondělí 26. února 2024 a úterý 27. února 2024 ředitelské volno. Ředitelské volno se týká provozu odborné školy a základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude dne 26. 2. 2024 a 27. 2. 2024 v provozu školní výdejna a školní družina. Toto ředitelské volno přímo navazuje na jarní prázdniny. 

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna jsou organizační a provozní důvody při zajištění výuky a chodu školy. 

Pro žáky, jejichž rodiče by v souvislosti s tímto ředitelským volnem měli komplikovanou situaci v zaměstnání, bude zajištěn ve škole dozor v rozsahu běžné doby vyučování. 

Tento požadavek prosím nahlaste ředitelce školy do pátku 19. ledna 2024.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy