Znovuotevření ZŠ a SŠ

Milí žáci, vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 je naše základní i střední škola znovu otevřena - v provozu jsou tedy všechny součásti školy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření základní a střední školy od 2. 11. 2020 do odvolání

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je od 2. 11. 2020 až do odvolání uzavřena naše základní i střední škola. Ohledně povinného plnění distanční výuky Vás budou kontaktovat třídní učitelé. 
V případě jakékoli změny budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
Potvrzení žádostí o ošetřovné již nebude vydáváno sekretariátem školy, ale dokládáte čestným prohlášením svému zaměstnavateli.

Mateřská škola zůstává zatím v provozu beze změny.


V Plzni dne 30. 10. 2020

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření střední školy od 13. 10. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

počínaje dnem 13. 10. 2020 je z rozhodnutí Krajské hygienické stanice až do odvolání uzavřena také naše střední škola. S informacemi o povinné distanční výuce a v případě jakékoli změny vás budou kontaktovat třídní učitelé.

V provozu zůstává zatím beze změny mateřská škola.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření části školy od 7. 10. 2020

Vážení rodiče,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 7. 10. 2020 až do odvolání uzavřena naše základní škola. Ohledně povinného plnění distanční výuky Vás budou kontaktovat třídní učitelé. V případě jakékoli změny budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Potvrzení žádostí o ošetřovné je vydáváno sekretariátem školy.

Mateřská a střední škola zůstávají v provozu beze změny.

 

V Plzni dne 6. 10. 2020.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Aktuální informace k provozu školy ze dne 1. 10. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

 

sděluji vám, že omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách, se nevztahuje na praktické školy jednoleté a dvouleté.

Výuka všech součástí naší školy, tzn. OŠ, ZŠ i MŠ, bude zatím probíhat standardním způsobem, pouze s omezením v hodinách tělesné a hudební výchovy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

V pátek 25. 9. 2020 běžný provoz školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s výzvou ministra zdravotnictví o udělení pátečního ředitelského volna sděluji, že Plzeňský kraj jako zřizovatel školy nepřistupuje k jednotnému postupu u všech jím zřizovaných škol.  Je tedy zcela v kompetenci ředitele školy, zda po zhodnocení konkrétní situace ve škole ředitelské volno vyhlásí. 
Vzhledem k relativně příznivé situaci na naší škole a s ohledem na skutečnost, že naši žáci v minulém období zameškali podstatnou část školního roku, v současné době neuvažuji o udělení tohoto ředitelského volna.
Věřím, že se mnou budete souhlasit a pochopíte stanovisko, které jsem pro tuto chvíli zaujala. Zároveň upozorňuji, že se situace zcela jistě bude vyvíjet a opatření je možné přehodnotit.
Děkuji.
 
Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Aktuální informace ke školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v plném rozsahu dne 1. 9. 2020. Provoz školy bude v souladu s doporučením MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, jehož aktuální znění naleznete zde.

Osobní přítomnost žáků ve školách od června 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci naší školy,

informace k docházce žáků odborné školy naleznete v sekci Odborná škola - Aktuality - přímý odkaz zde.

Informace k osobní přítomnosti žáků v ZŠ - zde.

Informace k docházce do MŠ - zde