Zápis žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021

Dne 21. a 22. dubna 2020 proběhne zápis žáků do 1. třídy základní školy.

21. dubna od 10.00 do 12.30 hodin
22. dubna od 14.00 do 15.00 hodin

Zápis se bude konat v budově školy, Macháčkova 45, 1. patro.

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

Formuláře pro zápis do 1. třídy si mohou rodiče vyzvednout od 1. dubna 2020 v budově školy u vedoucí učitelky MŠ Jany Kučerové nebo u zástupkyně ředitelky školy Mgr. Naděždy Kadlecové (vchod Macháčkova 45).

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti a veškerou dokumentaci týkající se povinné školní docházky - doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny, rozhodnutí o odkladu, rozhodnutí o dodatečném odkladu,...

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, přineste doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a potvrzení od lékaře.

 

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Milena Peteříková
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Naděžda Kadlecová
Tel: 377 931 648, 725 548 210, 777 428 400

 

 

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45
Mgr. Milena Peteříková

Vánoční jarmark - 19. 12. 2019

Pozvánka ke stažení zde

Pozvánka na setkání Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel školy a OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

 

Vás srdečně zvou na

 

Setkání Spolku,

které se koná 21. listopadu 2019 v 15 hodin v zasedací místnosti SPC, Macháčkova 43

 

Na programu letošního setkání bude kromě zpráv o činnosti a hospodaření Spolku také velmi důležitá volba výboru Spolku, jehož funkční období letošním rokem končí. Z toho důvodu věříme v hojný počet účastníků. Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Milena Peteříková, ředitelka školy