Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji

Naše škola byla zapojena do projektu Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji!
Informace ke stažení zde.

Vánoční jarmark - 19. 12. 2019

Pozvánka ke stažení zde

Pozvánka na setkání Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel školy a OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

 

Vás srdečně zvou na

 

Setkání Spolku,

které se koná 21. listopadu 2019 v 15 hodin v zasedací místnosti SPC, Macháčkova 43

 

Na programu letošního setkání bude kromě zpráv o činnosti a hospodaření Spolku také velmi důležitá volba výboru Spolku, jehož funkční období letošním rokem končí. Z toho důvodu věříme v hojný počet účastníků. Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Milena Peteříková, ředitelka školy

Termín opravné zkoušky - prosinec 2019

Opravná praktická zkouška v oboru Praktická škola dvouletá se bude konat v úterý 10. prosince 2019 v prostorách Odborné školy, Macháčkova 47, Plzeň. Zahájení v 8:30h.

Trvání a průběh zkoušky se řídí §74 a 75 školského zákona v platném znění a Vyhláškou č.47/2005 v platném znění.

Uchazeč oznámí nejpozději měsíc předem písemně ředitelce školy svůj zájem o vykonání zkoušky.

Mgr. Milena Peteříková
ředitelka školy

Vyřizuje: PaedDr. Dagmar Marvánková
Tel.:  778 428 402

Informace k začátku školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a noví žáci,

Školní rok začíná v pondělí 2. září. Vyučování je od 8:15 h. Budova se otevírá v 7:55 h. První (i poslední den) jsou žáci ve škole jen jednu hodinu, skončíme tedy v 9:00 h.

Pokračovat ve čtení >>Informace k...