Docházka žáků odborné školy v červnu 2020 - aktualizace

Žáci, kteří vykonají 12. 6. a 15. 6. závěrečné zkoušky, tímto docházku končí a dnem zkoušky oficiálně přestávají být žáky školy.

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví umožní odborná škola (Praktická škola dvouletá a Zahradnická výroba) přítomnost žáků na konzultačních hodinách.

Žáci, kteří budou ve studiu od září pokračovat, se mohou účastnit výukových konzultací, které budou ve stanovených dnech v čase od 8:15h do 11:45h:

 • středa 17. 6.
 • čtvrtek 18. 6.
 • středa 24. 6.
 • čtvrtek 25. 6.

Účast je zcela dobrovolná, počet zájemců budeme zjišťovat telefonicky a e-mailem několik dní předem (pravděpodobně v pátek 12. 6. nebo v pondělí 15. 6.).

 • při první návštěvě školy je nutno odevzdat vyplněné čestné prohlášení (ke stažení zde)
 • vstup žáků do budovy je povolenaž od 8:00h, na pokyn učitelky
 • žáci vstupují do budovy v roušce, po jednom, rodiče vstup povolen nemají
 • platí pravidlo mít s sebou 2 roušky a ihned po vstupu použít dezinfekci na ruce
 • není možno ohřívat jídla
 • jsou zakázány návštěvy žáků z jiných tříd a pohyb po chodbách

Zvažte možná rizika, nejde o běžnou výuku dle rozvrhu. Nové učivo se probírat nebude.

Vysvědčení obdrží žáci v úterý 30. 6. od 8 do 10 hodin, jednotlivě. Nesejde se celá třída a žák po převzetí vysvědčení ihned odchází z budovy. Před tímto termínem vysvědčení vydat nesmíme, ale kdo si vysvědčení 30. 6. nebude mít možnost převzít, bude jej mít do září uložené ve škole.

Odborná škola - výuka od 13. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci odborné školy.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství se od 11. května mohou vracet do škol žáci, kteří budou skládat v červnu 2020 závěrečné zkoušky v Praktické škole dvouleté a v učebním oboru Zahradnická výroba.

Ostatní žáci obdrží pouze 30. 6. vysvědčení a do školy již v tomto školním roce nepůjdou.

Průběh přípravy na zkoušky:

 • Příprava bude probíhat jen ve středu a ve čtvrtek od 8:15 h. do 11:45 h.
 • Žák musí první den přijít s podepsaným čestným prohlášením, které je ke stažení zde nebo jej může zákonný zástupce dostat ve škole (jsme přítomni denně 8 -13 h., tel 778 428 402)
 • Nebude se vyučovat podle původního rozvrhu.
 • Účast je dobrovolná.
 • Závěrečné zkoušky proběhnou v původních termínech.
 • Každý žák musí mít nejméně 2 roušky a sáček na použitou roušku.
 • Nebudeme ohřívat donesené jídlo a nebude probíhat příprava pokrmů jako předmět.

Rozpis přípravy na zkoušky

 

Zahradnická výroba

ST 13. 5.

výuka

ČT 14. 5.

výuka

St 20. 5.

výuka

ČT 21. 5.

výuka

ST 27. 5.

výuka

ČT 28. 5.

výuka; vysvědčení za II. ročník

ÚT 2. 6.

písemná zkouška

ST 3. 6.

----

ČT 4. 6.

praktická zkouška

ST 10. 6.

---

ČT 11. 6.

---

PÁ 12. 6.

ústní zkouška

 

 

Praktická škola

ST 13. 5.

výuka

ČT 14. 5.

výuka

St 20. 5.

výuka

ČT 21. 5.

výuka

ST 27. 5.

výuka

ČT 28. 5.

výuka

ST 3. 6.

výuka

ČT 4. 6.

výuka; vysvědčení za II. ročník

PO 8. 6.

praktická zkouška

ST 10. 6.

výuka

ČT 11. 6.

výuka

PO 15. 6.

ústní zkouška

 

Kompletní informace k průběhu zbytku školního roku 2019/2020 a zejména k provozním podmínkám, které je škola povinna zajistit, naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci. Vzhledem k mimořádné situaci oznamujeme výsledky 1. kola letošního přijímacího řízení a žádáme, abyste sledovali informace ministerstva školství, protože administrativně přijímací řízení se všemi náležitostmi proběhne na středních školách až na počátku června.

Zájemci o obor Praktická škola dvouletá, kde se přijímací zkouška nekoná, budou přijati všichni
a v termínu stanoveném MŠMT musí doručit škole zápisový lístek. Oslovíme vás telefonicky nebo mailem z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  na začátku června.

Obor Zahradnická výroba pro školní rok 2020-2021 neotevřeme pro nedostatek zájemců. Uchazeč bude informován i písemně.

 

ID uchazeče

Rozhodnutí

Obor

kód

2

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

3

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/03

4

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/04

5

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/05

6

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/06

7

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/07

8

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/08

10

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/09

11

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/10

12

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/11

       

9

30 - Přijímací řízení zrušeno pro nedostatek uchazečů

Zahradnická výroba

41-52-E/02

 

V Plzni 30. 4. 2020                                                                       Mgr. Milena Peteříková

                                                                                                         ředitelka školy

Dotazníkové šetření

Krajský úřad Plzeňského kraje žádá u spolupráci při dotazníkovém šetření, které je určeno pro žáky středních škol v Plzeňském kraji. Dotazník je věnován online vzdělávání a nezabere více než 5 minut času. Týká se především učebních oborů - v naší škole je to Zahradnická výroba.

dotazník naleznete v následujícím odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/1FULGXYbu9Q1dTYaqTNNKJrUZ20MURzZuKpZ2Sgw6u3M/viewform?edit_requested=true

Dotazník bude možné vyplňovat do 30. 4. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

PaedDr. Dagmar Marvánková
OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45
Tel.: 778 428 402

Odborná škola a mimořádná opatření ke koronaviru

Odborná škola oznamuje žákům a jejich zákonným zástupcům:

Vyučování podle rozvrhu:

Ministerstvo školství zatím nevydalo pokyny pro obnovení výuky a klasifikaci žáků středních škol. Sledujte aktuální zprávy ve sdělovacích prostředcích, škola se musí řídit rozhodnutími vlády a podrobnější informace tedy ještě pro žáky a rodiče nemáme. Až vyjde konkrétní nařízení, zašleme všem rodičům informační e-mail z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přijímací řízení:

Proběhne v doporučených termínech. Zápisové lístky přijatí žáci odevzdají až v době konání jednotných přijímacích zkoušek ostatních škol (termín zveřejní MŠMT).

 

Závěrečné zkoušky:

Pouze žáci, kteří konají v červnu závěrečné zkoušky, budou moci chodit na přípravu ke zkouškám od 11. května. Podmínky účasti a rozvrh upřesníme začátkem května. Ve všech případech čekáme na instrukce MŠMT. Termíny zkoušek budeme moci pravděpodobně zachovat podle plánu:

Zahradnická výroba:

 •   2. 6. písemná zkouška
 •   4. 6. praktická zkouška
 • 12. 6. ústní zkouška

Praktická škola dvouletá:

 •   8. 6. praktická zkouška
 • 15. 6. ústní zkouška

 

Aktuální informace na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi