Přijímací řízení 2020 - termíny

Přihlášku k přijímacímu řízení musí uchazeč doručit nejpozději do 1. března 2020.

Informace k aktuální situaci: Dle rozhodnutí vlády ČR a  MŠMT proběhne přijímací řízení v doporučených termínech, tj. 2 týdny po ukončení mimořádných opatření ve školství. Rozhodnutí o přijetí bude proto vydáváno až v této době. Každého zákonného zástupce budeme informovat osobně, prostřednictvím mailu, který je uveden na přihlášce. 

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto požadujeme na přihlášce potvrzení lékaře a uvedení stupně podpůrných opatření. Pro účely přijímacího řízení přiložte kopii současného platného Doporučení SPC nebo psychologického vyšetření a do června 2020 nám, prosím, zašlete Doporučení pro školní rok 2020/2021, kde již bude uveden vybraný obor.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vypracováno 15. dubna a od 17. dubna 2020 budou výsledky uveřejněny na webových stránkách školy.

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků je přijatý uchazeč povinen předat naší škole Zápisový lístek.

 

V případě nejasností kontaktujte vedoucí učitelku Odborné školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402.

Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji

Naše škola byla zapojena do projektu Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji!
Informace ke stažení zde.

Vánoční jarmark - 19. 12. 2019

Pozvánka ke stažení zde

Pozvánka na setkání Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel školy a OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

 

Vás srdečně zvou na

 

Setkání Spolku,

které se koná 21. listopadu 2019 v 15 hodin v zasedací místnosti SPC, Macháčkova 43

 

Na programu letošního setkání bude kromě zpráv o činnosti a hospodaření Spolku také velmi důležitá volba výboru Spolku, jehož funkční období letošním rokem končí. Z toho důvodu věříme v hojný počet účastníků. Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Milena Peteříková, ředitelka školy

Termín opravné zkoušky - prosinec 2019

Opravná praktická zkouška v oboru Praktická škola dvouletá se bude konat v úterý 10. prosince 2019 v prostorách Odborné školy, Macháčkova 47, Plzeň. Zahájení v 8:30h.

Trvání a průběh zkoušky se řídí §74 a 75 školského zákona v platném znění a Vyhláškou č.47/2005 v platném znění.

Uchazeč oznámí nejpozději měsíc předem písemně ředitelce školy svůj zájem o vykonání zkoušky.

Mgr. Milena Peteříková
ředitelka školy

Vyřizuje: PaedDr. Dagmar Marvánková
Tel.:  778 428 402