Zrušení schůzky 21. 9. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci s epidemií koronaviru rušíme plánovanou schůzku rodičů v pondělí 21. 9. 2020. Protože již máme na všechny rodiče kontaktní e-mail, budeme Vás nadále informovat e-mailem a zásadní informace uveřejňujeme také zde, na webových stránkách školy: www.skolymach.cz

Stále platí kontaktní telefon na úsek odborné školy: 778 428 402 - funguje pouze během naší přítomnosti ve škole, přibližně od 7:30 do 14:30 hodin.

E-maily třídních učitelek:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí učitelka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče a žáci.

Školní rok 2020-2021 zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8:15 h. před budovou odborné školy v Macháčkově ulici 47. Vstup pro žáky odborné školy je přes zahradu, vrata do zahrady budou otevřená. Projdete po asfaltovém chodníku až k budově a vyčkáte příchodu vyučujících na terasu.
1. září proběhne jen slavnostní zahájení, konec bude v devět hodin. Od 2. září se vyučuje podle rozvrhu, denně od 8:15 h.

Pondělí, středa a pátek do 13:40 h. Úterý a čtvrtek do 14:35 h.

Všichni víte, že provoz škol je omezen různými hygienickými opatřeními. Celý manuál MŠMT je na webových stránkách školy (Informace – Aktuality) i ministerstva. Rodiče proto do školy nebudou vstupovat ani 1. září, ani v dalších dnech. Žáci budou vcházet do budovy jen na vyzvání přítomného asistenta nebo učitelky a také si budou při vstupu povinně dezinfikovat a mýt ruce. Zatím mohou být ve škole bez roušek a není třeba předkládat prohlášení o bezinfekčnosti, pokud nepřijíždíte z ciziny. Pokud vaše dítě má jakýkoliv zdravotní problém, i mírně zvýšenou teplotu, omluvte jej prosím na čísle 778 428 402 a neposílejte jej do školy. Předem děkujeme za spolupráci a pochopení.

Seznamy pomůcek a další informace vám předají třídní učitelky. Kdo ještě neposlal kopii vysvědčení z června 2020, nezapomeňte jej přinést, je to jedna z podmínek přijetí ke studiu.

Těšíme se na vás.

PaedDr. Dagmar Marvánková
vedoucí učitelka odborné školy
zástupkyně ředitelky školy

Docházka žáků odborné školy v červnu 2020 - aktualizace

Žáci, kteří vykonají 12. 6. a 15. 6. závěrečné zkoušky, tímto docházku končí a dnem zkoušky oficiálně přestávají být žáky školy.

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví umožní odborná škola (Praktická škola dvouletá a Zahradnická výroba) přítomnost žáků na konzultačních hodinách.

Žáci, kteří budou ve studiu od září pokračovat, se mohou účastnit výukových konzultací, které budou ve stanovených dnech v čase od 8:15h do 11:45h:

 • středa 17. 6.
 • čtvrtek 18. 6.
 • středa 24. 6.
 • čtvrtek 25. 6.

Účast je zcela dobrovolná, počet zájemců budeme zjišťovat telefonicky a e-mailem několik dní předem (pravděpodobně v pátek 12. 6. nebo v pondělí 15. 6.).

 • při první návštěvě školy je nutno odevzdat vyplněné čestné prohlášení (ke stažení zde)
 • vstup žáků do budovy je povolenaž od 8:00h, na pokyn učitelky
 • žáci vstupují do budovy v roušce, po jednom, rodiče vstup povolen nemají
 • platí pravidlo mít s sebou 2 roušky a ihned po vstupu použít dezinfekci na ruce
 • není možno ohřívat jídla
 • jsou zakázány návštěvy žáků z jiných tříd a pohyb po chodbách

Zvažte možná rizika, nejde o běžnou výuku dle rozvrhu. Nové učivo se probírat nebude.

Vysvědčení obdrží žáci v úterý 30. 6. od 8 do 10 hodin, jednotlivě. Nesejde se celá třída a žák po převzetí vysvědčení ihned odchází z budovy. Před tímto termínem vysvědčení vydat nesmíme, ale kdo si vysvědčení 30. 6. nebude mít možnost převzít, bude jej mít do září uložené ve škole.

Odborná škola - výuka od 13. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci odborné školy.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství se od 11. května mohou vracet do škol žáci, kteří budou skládat v červnu 2020 závěrečné zkoušky v Praktické škole dvouleté a v učebním oboru Zahradnická výroba.

Ostatní žáci obdrží pouze 30. 6. vysvědčení a do školy již v tomto školním roce nepůjdou.

Průběh přípravy na zkoušky:

 • Příprava bude probíhat jen ve středu a ve čtvrtek od 8:15 h. do 11:45 h.
 • Žák musí první den přijít s podepsaným čestným prohlášením, které je ke stažení zde nebo jej může zákonný zástupce dostat ve škole (jsme přítomni denně 8 -13 h., tel 778 428 402)
 • Nebude se vyučovat podle původního rozvrhu.
 • Účast je dobrovolná.
 • Závěrečné zkoušky proběhnou v původních termínech.
 • Každý žák musí mít nejméně 2 roušky a sáček na použitou roušku.
 • Nebudeme ohřívat donesené jídlo a nebude probíhat příprava pokrmů jako předmět.

Rozpis přípravy na zkoušky

 

Zahradnická výroba

ST 13. 5.

výuka

ČT 14. 5.

výuka

St 20. 5.

výuka

ČT 21. 5.

výuka

ST 27. 5.

výuka

ČT 28. 5.

výuka; vysvědčení za II. ročník

ÚT 2. 6.

písemná zkouška

ST 3. 6.

----

ČT 4. 6.

praktická zkouška

ST 10. 6.

---

ČT 11. 6.

---

PÁ 12. 6.

ústní zkouška

 

 

Praktická škola

ST 13. 5.

výuka

ČT 14. 5.

výuka

St 20. 5.

výuka

ČT 21. 5.

výuka

ST 27. 5.

výuka

ČT 28. 5.

výuka

ST 3. 6.

výuka

ČT 4. 6.

výuka; vysvědčení za II. ročník

PO 8. 6.

praktická zkouška

ST 10. 6.

výuka

ČT 11. 6.

výuka

PO 15. 6.

ústní zkouška

 

Kompletní informace k průběhu zbytku školního roku 2019/2020 a zejména k provozním podmínkám, které je škola povinna zajistit, naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci. Vzhledem k mimořádné situaci oznamujeme výsledky 1. kola letošního přijímacího řízení a žádáme, abyste sledovali informace ministerstva školství, protože administrativně přijímací řízení se všemi náležitostmi proběhne na středních školách až na počátku června.

Zájemci o obor Praktická škola dvouletá, kde se přijímací zkouška nekoná, budou přijati všichni
a v termínu stanoveném MŠMT musí doručit škole zápisový lístek. Oslovíme vás telefonicky nebo mailem z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  na začátku června.

Obor Zahradnická výroba pro školní rok 2020-2021 neotevřeme pro nedostatek zájemců. Uchazeč bude informován i písemně.

 

ID uchazeče

Rozhodnutí

Obor

kód

2

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

3

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/03

4

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/04

5

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/05

6

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/06

7

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/07

8

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/08

10

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/09

11

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/10

12

11 - Přijat bez přijímací zkoušky

Praktická škola dvouletá

78-62-C/11

       

9

30 - Přijímací řízení zrušeno pro nedostatek uchazečů

Zahradnická výroba

41-52-E/02

 

V Plzni 30. 4. 2020                                                                       Mgr. Milena Peteříková

                                                                                                         ředitelka školy