Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Dne 11. a 12. května 2020 od 12.00 do 14.00 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat v mateřské škole Macháčkova 45.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, doklad o trvalém bydlišti, doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny a vyplněné formuláře (žádost o přijetí).

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout v průběhu dubna 2020 denně 8.00 – 10.00 a 12.30 – 14.30 v mateřské škole.

 

Mgr. Milena Peteříková
ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

Vánoční jarmark - 19. 12. 2019

Pozvánka ke stažení zde

Pozvánka na setkání Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel školy a OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

 

Vás srdečně zvou na

 

Setkání Spolku,

které se koná 21. listopadu 2019 v 15 hodin v zasedací místnosti SPC, Macháčkova 43

 

Na programu letošního setkání bude kromě zpráv o činnosti a hospodaření Spolku také velmi důležitá volba výboru Spolku, jehož funkční období letošním rokem končí. Z toho důvodu věříme v hojný počet účastníků. Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Milena Peteříková, ředitelka školy