Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci Základní školy a Základní školy speciální v době před a po vyučování. Hlavní náplní jsou pracovní a výtvarné činnosti, dále pak činnosti hudební, tělesné, relaxační aj. Také si zde děti zábavnou formou opakují školní učivo. V družině je k dispozici počítač, kde děti hrají různé hry. Pokud je pěkné počasí, tráví odpoledne na školní zahradě.

Školní družina pracuje podle výchovně vzdělávacího programu s názvem HRAJEME SI SPOLU.

Od školního roku 2022/2023 dochází k úpravě provozu školní družiny. Družina bude pro školáky otevřena v časech 7:00 - 8:00 hodin a 12:00 - 16:00 hodin.

 

Přihlášku do školní družiny najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2024/2025:

Kapacita ŠD je 24 žáků, ve školním roce 2024/2025 budou otevřena čtyři oddělení, každé s maximálním počtem 6 žáků.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněných přihlášek a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to do maximální stanovené kapacity ŠD. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka ředitelka školy na základě těchto kritérií:

  • nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku
  • dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku
  • zájemci z vyšších ročníků budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD na základě věku (od nejmladšího po nejstaršího)

 

 

Přijmeme kolegu/kolegyni na pozici vychovatele/vychovatelky ve školní družině, úvazek 0,2.