Stravování

Obědy pro žáky naší základní školy dovážíme z jídelny ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Mohylově ulici v Plzni na Doubravce, která je držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna.

Obědy si zákonní zástupci dětí objednávají u kontaktní pracovnice paní Martiny Valentové (tel. 777 354 732). Další informace a přihlášku ke stravování najdete zde.