Odborná škola

Odborná škola zajišťuje nižší střední vzdělání ve dvou oborech: Praktická škola dvouletá a Zahradnická výroba - více informací v jednotlivých odkazech.

 

Novinka pro příští školní rok 2021/2022 v nabídce oborů, aktuálně připravujeme školní vzdělávací program:

Praktická škola jednoletá

Zaměření, kód oboru:

  • manuální dovednosti
  • 78-61-C/01

Druh studia, délka a forma vzdělávání:

  • nižší střední vzdělání bez výučního listu
  • 1 rok, denní forma

Charakteristika oboru:

  • rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a kombinacemi různých postižení
  • vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním životě a na sebeobsluhu
  • dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • žák nezískává výuční list

Uplatnění absolventa:

  • absolventi jsou v rámci studia připravování pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby, v chráněných dílnách nebo ve vlastní domácnosti