Termín opravné zkoušky - prosinec 2019

Opravná praktická zkouška v oboru Praktická škola dvouletá se bude konat v úterý 10. prosince 2019 v prostorách Odborné školy, Macháčkova 47, Plzeň. Zahájení v 8:30h.

Trvání a průběh zkoušky se řídí §74 a 75 školského zákona v platném znění a Vyhláškou č.47/2005 v platném znění.

Uchazeč oznámí nejpozději měsíc předem písemně ředitelce školy svůj zájem o vykonání zkoušky.

Mgr. Milena Peteříková
ředitelka školy

Vyřizuje: PaedDr. Dagmar Marvánková
Tel.:  778 428 402