Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

Obory:

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá. Zaměření: práce v domácnosti.  Dvouletý obor středního vzdělání bez výučního listu. Předpokládaný počet přijatých žáků: 9.  

41-52-E/02  Zahradnická výroba. Zaměření: sadovnické a květinářské práce. Dvouletý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem. Předpokládaný počet přijatých žáků: 3

Výuka i praxe probíhá trvale na pracovišti v Plzni - Skvrňanech, Macháčkova 47.

Nabízíme možnost osobní návštěvy a konzultace před podáním přihlášky – zavolejte a domluvte si prohlídku školy.

Přihlášky do 1. 3. 2019

Přihlášky doručte nejpozději do 1. 3. 2019 na adresu ředitelství školy: 
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, PSČ 318 00

Žádáme uchazeče, aby do přihlášky pečlivě vyplnili všechny kontaktní údaje, především adresu, telefon a mail.

Uchazeč je z důvodu ochrany osobních údajů evidován pod registračním číslem. Přijímací řízení probíhá  společně pro oba nabízené obory vzdělání 16. 4. 2019.  Nekonají se přijímací zkoušky, ředitelka školy v termínu přijímacího řízení zpracovává přihlášky a vydává rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. V případě potřeby může ředitelka školy pozvat zákonné zástupce a uchazeče k ústnímu pohovoru. Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity.

Informace a podmínky pro uchazeče:

 • Splnění 9 let povinné školní docházky k 30. 6. 2019
 • Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku nejpozději do 1. 3. 2019
 • Uchazeč o studium  oboru Zahradnická výroba musí být schopen manuální práce na zahradě a celodenní práce v dílně, při které se převážně stojí. V případě většího počtu zájemců se přihlíží k hodnocení předmětu pracovní výchova a výsledku testu zručnosti.
 • Na praktickou školu dvouletou přijímáme přednostně žáky s více vadami, včetně žáků na vozíku.
 • Žák, který je přijat ke studiu, musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení doručit naší škole zápisový lístek. Zápisové lístky vydává základní škola.
 • Uchazeč předloží vysvědčení za poslední 2 roky povinné školní docházky; (kopii vysvědčení z června 2018 předloží žák nejpozději při nástupu do školy 2. 9. 2019).
 • Souhrnné informace o přijímacím řízení najdete na stránkách ministerstva školství a Cermat: https://cermat.cz/zapisovy-listek-1404035427.html
 • http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/cermat-zverejnil-zpravy-k-prijimackam
 • Škola neposkytuje ubytování ani stravování.

 

O kladném výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni do 18. 4. 2019 na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy a od tohoto dne si mohou převzít rozhodnutí o přijetí. Později (v červnu) mailem nebo telefonicky obdrží další informace. Pouze v případě, že žák/žákyně není  přijat/a ke studiu, zasílá se zákonnému zástupci písemné rozhodnutí poštou.

Kontakty :  www.skolymach.cz 
Tel: 377 931 648; 725 548 210;  
ředitelka školy Mgr. Milena Peteříková
vedoucí učitelka střední školy PaedDr. Marvánková: 778 428 402
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Společná kritéria přijetí:

 • Jedná se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; uchazeč předloží platné doporučení školského poradenského zařízení s přiznaným stupněm podpůrných opatření. Nejpozději při nástupu do školy 2. 9. 2019, předloží žák Doporučení ke vzdělávání pro školní rok 2019-2020.
 • Zdravotní způsobilost. Lékařské potvrzení na přihlášce vyžadujeme pro oba obory.
 • Odevzdání zápisového lístku.
 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ s doložkou o splnění 9 let povinné školní docházky.
 • V případě vyššího počtu zájemců stanovuje pořadí přijatých ředitelka školy s přihlédnutím k doporučení SPC a ke studijním výsledkům v posledních dvou ročnících ZŠ.

Další informace a kritéria o přijímacím řízení najdete v záložce Součásti školy pod názvem vybraného oboru.