Prevence nemocnosti

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a jiném vzdělávání má škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání. Jde nejen o obecná pravidla zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Vzhledem ke stále horší situaci a k ochraně nejen dětí, ale i svých zaměstnanců a jejich rodin prosím dodržujte důsledně následující zásady a opatření.

Rodič má povinnost přivádět dítě do školy pouze zcela zdravé, nejevící známky nachlazení, infekčních nemocí. Dítě s vážným nachlazením či jinou infekční chorobu nemůže do školy docházet.

Mějte toto, prosím, na paměti a raději dopředu zamezte řešení této situace na místě.

Rodič po předání dítěte vyčká, až zkontrolujeme jeho zdravotní stav a teprve potom odchází. Po celou dobu pobytu dítěte ve škole prosím, aby byl rodič (zákonný zástupce dítěte, žáka) na telefonu pro případ náhlého onemocnění dítěte tak, aby mohl být neprodleně informován o zdravotním stavu svého dítěte a následně bezodkladně vyřešit odchod dítěte domů.

Děkuji za respektování těchto opatření.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy