Oznámení o vyhlášení termínu doplňujících voleb do školské rady

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v intencích volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. 8. 2005, Vám oznamuji, že dne 21. října 2022 v 7:45 - 9:00 hodin se ve vstupních prostorech OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 budou konat doplňující volby do školské rady.

Pro své kandidáty do školské rady jsou oprávněnými voliči zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti.

Kandidáty na členy školské rady navrhujte do 7. 10. 2022 písemně a odevzdávejte paní Řežábkové, člence přípravného výboru, který byl stanoven v tomto složení:

Barbora Řežábková

Bc. Vladimíra Frouzová

Bc. Hana Pöllnerová

Šárka Kehlová

 

V Plzni dne 20. 9. 2022

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy