Naši sponzoři

Díky spolupráci s firmou Wacker-Chemie, s.r.o., která nám již třetí rok poskytla štědrou finanční částku, se podařilo upravit a vybavit školní zahradu herními prvky. Z daru této firmy byly zakoupeny i vyvýšené záhony pro výuku pěstitelských prací na naší střední škole.

Ve školním roce 2021/2022 se k našim sponzorům přiřadila i paní Jindrová z firmy Kingsbery Team  s.r.o. Tato firma nám poskytla peněžitý dar, za který jsme zakoupili nádrž na dešťovou vodu a další nářadí pro údržbu školní zahrady.