Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje na pátek 16. dubna 2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z provozně-organizačních důvodů pro žáky všech tříd základní školy ředitelské volno.

Ve třídách mateřské a střední školy bude výuka probíhat dle rozvrhu.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy