Obnovení provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

naše škola je od 12.4.2021 kompletně otevřena. Do školy mohou nastoupit všichni žáci MŠ, ZŠ i SŠ.
Podmínkou pro zařazení Vašeho dítěte do prezenční výuky je pravidelné testování 2x týdně testy na Covid 19. Jedinou výjimku tvoří ti, kteří v minulých 90 dnech prodělali onemocnění Covid 19 a toto DOLOŽÍ LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM. Pokud toto nedoložíte a své dítě nebudete testovat, není možná jeho docházka do školy a bude vzděláváno v domácím prostředí. Vaše dítě bude plnit úlohy, které si budete pravidelně vyzvedávat u třídních učitelů, popřípadě vám budou zasílány prostřednictvím Školy OnLine.
Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek. Testovat si budete své děti sami za přítomnosti pedagogů. Toto opatření se vztahuje i na žáky, kteří dojíždějí svozovým autobusem a rodič musí být tedy 2x týdně tomuto testování přítomen. Pokud nebude žák ve škole přítomen v pondělí (čtvrtek), testování proběhne následující den.
Způsob testování můžete vidět v instruktážním videu, které je v  odkaze : https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
 
Z provozních a organizačních důvodů nebude zajišťována ranní družina a odpoledne nebude možné tzv. "dohlídávání" dětí. Obědy pro vaše děti jsou  automaticky přihlášeny, odhlásit je můžete u p. Martiny Valentové tak, jak to probíhalo v předchozím období.
 
Při pobytu žáků ve vnitřních prostorách školy důrazně doporučuji nošení odpovídající ochrany dýchacích cest. Pro rodiče je toto opatření povinné, zároveň platí, že rodiče vstupují do budovy školy pouze v nejnutnějších a nezbytných případech.
 
Dne 16.4.2021 bude pro žáky všech tříd základní školy vyhlášeno ředitelské volno. Toto volno je nezbytné, protože podstatná část pedagogického sboru podstoupí tento den očkování a výuku není možné zajistit.
 
Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy