Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Dne 10. a 11. května 2021 od 12:00 do 14:00 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat v mateřské škole v Plzni, Macháčkova 45. Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu přinesou:

  • svůj občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • průkaz pojištěnce dítěte
  • doklad o trvalém bydlišti
  • doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny
  • vyplněné formuláře

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vytisknout z webových stránek školy (ke stažení zde), popř. vyzvednout po předchozí domluvě (tel. č. 777 354 733) v průběhu dubna 2021 v mateřské škole.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy