Termín závěrečných zkoušek - SŠ

Termín konání závěrečných zkoušek v praktické škole dvouleté zůstává nezměněn, žáci obdrží 11. 6. 2021 vysvědčení za II. ročník, v pondělí 14. 6. 2021 vykonají praktickou zkoušku a v pondělí 21. 6. 2021 ústní závěrečnou zkoušku z odborných předmětů.

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku (Školský zákon, § 75, odst. 3).