Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na SŠ - změna termínu

Na základě opatření MŠMT se termín oficiálního vyhlášení výsledků posunuje na 19.-21. května 2021. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude tedy naše škola vydávat až k tomuto datu. Následně jsou uchazeči povinni do 10 pracovních dnů doručit škole zápisový lístek.

Zápisové lístky vydá škola, kterou uchazeč navštěvuje, do 30. 4. 2021.

Podrobně: Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)