1. března 2021: Škola i nadále uzavřena

Vážení rodiče,

z rozhodnutí KHS a vlády ČR zůstává naše škola i nadále uzavřena.
V případě změn Vás budeme informovat.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy