Knihy o autismu

Odborné

 • Attwood, T. – Aspergerův syndrom
 • Bazalová, B. – Autismus v edukační praxi
 • Bogdashina, O. – Specifika smyslového vnímání u autismu a Aspergerova syndromu
 • Campbell Mc Bride, N. – Syndróm trávenia a psychológie
 • DeHilde, C. – Mami, je to člověk nebo zvíře? Myšlení dítěte s autismem.
 • Gillberg, Ch., Peeters, T. – Autismus, zdravotní a výchovné aspekty
 • Havelka, D., Bartošová, K. – Speciální sourozenci
 • Howlin, P. – Autismus u dospívajících a dospělých
 • Hrdlička, M., Komárek, V. – Dětský autismus
 • Hrdlička, M. – Mýty a fakta o autismu
 • Mikoláš, P. – Autismus, Aspergerův syndrom
 • Preismann, Ch. – Život s Aspergerovým syndromem
 • Prizant, B.M., Fields-Meyer, T. – Jedineční lidé
 • Scarpa, A., Wells, A., Attwood, T. – Dítě s autismem a emoce
 • Sládečková, S., Sobotková, I. – Dětský autismus v kontextu rodinné resilience
 • Strunecká, A. – Přemůžeme autismus?
 • Šporclová, V. – Autismus od A do Z
 • Thorová, K. – Poruchy autistického spektra
 • Vermeulen, P. – Autistické myšlení

 

Pedagogika, výchova, terapie

 • Beyer, J., Gammeltoft, L. – Autismus a hra
 • Bittmannová, L., Bittmann, J. – A na mě nikdo nemá čas. Jak se cítí a jak to vidí sourozenci…
 • Bittmannová, L., Bittmann, J. – Podpora začlenění žáka s PAS do třídního kolektivu
 • Bittmannová, L., Bittmann, J. – Prevence a účinné řešení šikany u žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem
 • Boyd, B. – Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem
 • Čadilová, V., Žampachová, Z. – Petr a jeho příběhy. Jak se učit správně chovat pomocí obrázků.
 • Čadilová, V., Žampachová, Z. – Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem
 • Čadilová, V., Žampachová, Z. – Strukturované učení
 • Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K. – Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
 • Dubin, N. – Šikana dětí s poruchami autistického spektra
 • Emerson, E. – Problémové chování u lidí s mentální retardací
 • Griffin, S., Sandler, D. – 300 her pro děti s autismem
 • Havelka, D. – STEPS – Skupinový terapeuticko edukační program pro sourozence dětí s PAS
 • Jacobs, D.S., Betts, D.E. – Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem
 • Johnson, E.O. – ABA pro děti s autismem
 • McHenry, I., Moog, C. – Aktivity pro starší děti s PAS
 • Miller, A., Smith, T.C. – 101 tipů pro rodiče dětí s autismem
 • Moor, J. – Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
 • Notbohm, E. – 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli
 • O´Toole, Cook, J. – Tajná kniha pro Aspergery. Jak zmáknout pravidla společenského chování.
 • Patrick, J.C. – Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra
 • Pešek, R. – Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem
 • Pešek, R. – Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem
 • Richman, S. – Výchova dětí s autismem
 • Sainsburyová, C. – Marťan na hřišti. Jak porozumět žákům s Aspergerovým syndromem.
 • Schopler, E., Reichler, R.J., Lansingová, M. – Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami
 • Straussová, R., Hradská, M. – Obrázkový slovník pro nácvik porozumění řeči – jídlo
 • Thorová, K. – Školní pas pro děti s PAS
 • Thorová, K. – Výjimečné děti – Aspergerův syndrom
 • Tuckermann, A., Häusler, A., Lausmann, E. – Strukturované učení v praxi
 • Vingrálková, E. – Cvičení a terapie pro děti s autismem
 • Vosmik, M., Bělohlávková, L. – Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole
 • Zelinová, M. – Hry pro rozvoj emocí a komunikace
 • Zobačová, H. – Obrázkovník pro nácvik správného chování – bezpečnost
 • Pasparta - další obrázkové karty, procesuální schémata atd.

 

Výpovědi rodičů, pečovatelů i lidí s autismem

 • Bleach, F. – Každý jsme jiný. Kniha pro sourozence dětí s autismem.
 • Cariello, C. – Jakou barvu má pondělí?
 • Gilpin, R.W. – Veselo a s láskou o autizme
 • Grandin, T. – Jak to vidím já
 • Grandin, T. – Jiní, ne horší
 • Hájek, P.M. – Svět očima dítěte s autismem
 • Higašida, M. – A proto skáču
 • Higašida, M. – Sedmkrát upadnout, osmkrát vstát
 • Horiot, H. – Císař jsem já
 • Hošková, M. – Matěj maluje mapy
 • Hrabáková, V. – Nebij mě, můj milovaný synu
 • Isaacson, R. – Léčba koněm
 • Lawson, W. – Život za sklem
 • Linhartová, E. – Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí
 • Linkeová, D. – Dost dobře nenormální
 • Makovcová, J. – Maminko, nezpívej
 • Makovcová, J. – S rukama na uších
 • Pátá, P.K. – Mé dítě má autismus
 • Selner, M. – Autismus a Chardonnay
 • Schovanec, J. – O kolečko míň
 • Schreiter, D. - Stínka
 • Simone, R. - Aspergerka
 • Tammet, D. – Narodený v modrú stredu
 • Třešňák, P., Třešňáková, P. – Zvuky probuzení
 • Votyová, S., Čáslavská, M. – Nedávejte do hrobu motýla živého
 • Wiliams, D. – Nikdo nikde
 • Williams, J. – Můj syn není Rain Man
 • Yau, A. – Autismus, praktická příručka pro rodiče

 

Beletrie ("v hlavní roli" člověk s autismem)

 • Brauns, A. – Pestrostíni a netopýři
 • Březinová, I. – Řvi potichu, brácho, nakl. Albatros
 • Dicks, M. – Paměti imaginárního kamaráda
 • Haddon, M. – Podivný případ se psem
 • Ludwig, B. – Ginny Napořád
 • Picoultová, J. – Nejsem jako vy
 • Simsion, G. – Projekt manželka
 • Simsion, G. – Projekt potomek
 • Stuart, K. – Kluk z kostek