Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45, I. patro v termínu:

  • 6. dubna 2021: 14,00 - 15,00 hodin
  • 7. dubna 2021: 11,00 - 13,30 hodin

Pro urychlení administrativních úkonů si formuláře pro zápis do 1. třídy mohou rodiče vyzvednout během března v budově školy u vedoucí učitelky MŠ Jany Kučerové denně v 8,00-10,00 a 12,30-14,30 hodin, nebo u vedoucí učitelky ZŠ Mgr. Lenky Škuderové (vchod Macháčkova 45) denně v 10,00-11,00 hodin. Formuláře jsou dostupné i n webových stránkách školy v sekci Informace - Dokumenty ke stažení.

K zápisu přineste s sebou:

  • rodný list dítěte, průkaz pojištěnce, občanský průkaz zákonného zástupce
  • cizinci doklad o trvalém pobytu
  • doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
  • vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete předem)

Žádáte-li o odklad školní docházky, je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy:

  • ředitelka školy Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648
  • vedoucí učitelka ZŠ Mgr. Lenka Škuderová, tel. 778 428 400

Vzhledem k aktuální epidemické situaci budou zápisy probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.