Mimořádné prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče,

usnesením vlády ČR č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 se na pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 vyhlašují v ZŠ a SŠ mimořádné prázdniny. Osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol tedy skončí pátkem 18. 12. 2020. Výuka (pokud nebude stanoveno jinak) bude obnovena v pondělí 4. 1. 2021.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy