Aktuální informace k zápisu žáků do 1. třídy ZŠ

Dle rozhodnutí vlády ČR a MŠMT proběhne zápis k povinné školní docházce v termínech, které jsme již zveřejnili - 21.4. 2020 v 10.00 - 12.30 hodin a 22.4.2020 ve 14.00 - 15.00 hodin pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí nebo odkladu povinné školní docházky dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) bez účasti dětí. 

Také dochází ke změně termínů pro osobní vyzvednutí formulářů pro zápis do 1. třídy: Formuláře vydáváme v pondělí od 8.00 - 12.00 - zvoňte na MŠ ( ved. uč. MŠ Jana Kučerová) a ve středu od 8.00 - 12.00 - zvoňte na ředitelnu - (zást. řed. Mgr. Naděžda Kadlecová).

Formuláře je také možno stáhnout a vytisknout v následujících odkazech:

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dotazník - školní matrika

Souhlas se zpracováním osobních údajů