Přijímací řízení 2020 - termíny

Přihlášku k přijímacímu řízení musí uchazeč doručit nejpozději do 1. března 2020.

Informace k aktuální situaci: Dle rozhodnutí vlády ČR a  MŠMT proběhne přijímací řízení v doporučených termínech, tj. 2 týdny po ukončení mimořádných opatření ve školství. Rozhodnutí o přijetí bude proto vydáváno až v této době. Každého zákonného zástupce budeme informovat osobně, prostřednictvím mailu, který je uveden na přihlášce. 

Jsme škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto požadujeme na přihlášce potvrzení lékaře a uvedení stupně podpůrných opatření. Pro účely přijímacího řízení přiložte kopii současného platného Doporučení SPC nebo psychologického vyšetření a do června 2020 nám, prosím, zašlete Doporučení pro školní rok 2020/2021, kde již bude uveden vybraný obor.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vypracováno 15. dubna a od 17. dubna 2020 budou výsledky uveřejněny na webových stránkách školy.

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků je přijatý uchazeč povinen předat naší škole Zápisový lístek.

 

V případě nejasností kontaktujte vedoucí učitelku Odborné školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402.