Základní škola

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního a tělesného postižení a s PAS (poruchy autistického spektra), případně kombinací postižení. Má devět ročníků, je rozdělena na I. stupeň (1. - 5. ročník) a II. stupeň (6. - 9. ročník). Po absolvování všech devíti ročníků získávají žáci základní vzdělání, mají splněnu povinnou školní docházku

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání DOKÁŽU TO.

 

Po ukončení povinné školní docházky mají žáci možnost pokračovat ve vzdělávání v naší Praktické škole dvouleté nebo v Praktické škole jednoleté.