Povinně zveřejňované informace

 dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Název: Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45
Důvod a způsob založení: Základní účel zřízení - výchova a vzdělávání dětí a mládeže se speciálně vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k jejich možnostem a schopnostem
  Hlavní činnost - odpovídá účelu
  Doplňková činnost - žádná
  Zřizovatel - Plzeňský kraj
  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Popis organizační struktury povinného subjektu: Organizační struktura
Kontaktní spojení: Kontakty
 Úřední hodiny: 7 - 15 hodin
 Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Případné platby lze poukázat: 235560221/0300, ČSOB
 Identifikační číslo školy: 70839352
 Dokumenty: Zřizovací listina
Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí; opravné prostředky: Směrnice o poskytování informací
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:  
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje: Školský zákon 561/2004 Sb. a jeho vybrané vyhlášky
  Zákon č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
  Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník
Licenční smlouvy, výhradní licence: Škola neuzavřela žádnou licenční smlouvu
Výroční zprávy:

Výroční zprávy o poskytování informací
Výroční zprávy

Prohlášení přístupnosti