Přijímací řízení pro rok 2021/2022


(Informace o změnách termínů dle aktuálních vládních opatření naleznete ZDE.)

Podání přihlášky:

Přihlášku k přijímacímu řízení musí uchazeč doručit nejpozději do 1. března 2021 - osobně nebo poštou na adresu školy.

Doklady potřebné pro přijímací řízení:

  1. Vyplněná přihláška s potvrzením lékaře. Prosíme, vyplňte pečlivě telefonní a e-mailová spojení, podpis žáka i zákonných zástupců, rodné číslo.
  2. Kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku., nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky
  3. Do 30. 6. 2021 doporučení školského poradenského zařízení pro školní rok 2021/2022, kde bude doporučeno vzdělávání v oboru středního vzdělávání v naší škole a uveden stupeň podpůrných opatření.
  4. Zápisový lístek. Odevzdává se do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
  5. Doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle § 20 odst. 3 Školského zákona (jen cizinci)

Kritéria přijetí:

  • žák se speciálními vzdělávacími potřebami - mentálním postižením, autismem nebo kombinací postižení
  • splnění povinné školní docházky do 30. 6. 2021
  • doporučení školského poradenského zařízení - závažnost postižení, nemožnost vzdělávání v náročnějším učebním oboru
  • hodnocení žáka a výsledky kvalifikace v základní škole
  • zájem žáka o vzdělávání - podle aktuální situace doporučujeme osobní návštěvu školy a pohovor vyučujících se žákem nebo telefonickou konzultaci s vedoucí učitelkou střední školy)

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Rozhodnutí bude vypracováno v měsíci dubnu a od 26. dubna 2021* budou výsledky uveřejněny na webových stránkách školy a u vstupních prostor školy. Uchazeči jsou evidováni pod identifikačními čísly, která jim budou sdělena e-mailem. Poštou se zasílají pouze oznámení o nepřijetí.

V případě, že počet přihlášek přesáhne kapacitu volných míst, rozhoduje o přijetí ředitelka školy. Zohledňuje se doba předchozího vzdělávání, studijní výsledky, doporučení lékaře a školského pedagogického zařízení i možnost vzdělávat se v jiném učebním oboru.

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků je přijatý uchazeč povinen předat naší škole Zápisový lístek, který obdrží od své základní školy v průběhu března. Pokud se ke studiu hlásí žák, který ZŠ absolvoval dříve, vydává Zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí učitelku Odborné školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se termíny mohou nařízením vlády změnit.

*Aktualizace termínů zde.