Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Dne 9. a 10. května 2019 od 12.00 do 14.00 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat v mateřské škole Macháčkova 45.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, doklad o trvalém bydlišti, doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny a vyplněné formuláře (žádost o přijetí).

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout v průběhu dubna 2019 denně 8.00 – 10.00 a 12.30 – 15.00 v mateřské škole.

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45
Mgr. Milena Peteříková