Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19

Dne 2. a 3. května 2018 od 12.00 – 14.00 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat na pracovišti v Plzni, Macháčkova 45.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte, doklad o trvalém bydlišti, doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny a vyplněné formuláře (žádost o přijetí).

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout do konce dubna 2018 denně 8.00 – 10.00 a 12.30 – 15.00 v mateřské škole.

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch
Mgr. Milena Peteříková